Temamøte om medisinsk cannabis ble holdt i Oslo 20. januar 2023

Det har vært mye skriverier om cannabis som medisin det siste året, så det var på høy tid dette ble diskutert. Folk ble invitert til temamøte på kulturhuset i Oslo, hvor noen av spørsmålene var: «Hvordan kan pasienter som bruker medisinsk cannabis sikres bedre behandling? Hvorfor er nåløye for å få prøve medisinsk cannabis så lite?» Jeg vil prøve å gjenfortelle noe av det som kom frem.

I panelet satt Aina Mumbi, som driver Dr. Mumbis Mikropraksis og er lege ved Eika klinikken i Oslo. Audun Stubhaug, professor og overlege ved Ullevål sykehus sin avdeling for smertebehandling. Sigurd Hortemo, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, og overlege ved Avdeling for legemiddelinformasjon, Statens legemiddelverk. Geir Roger Moen, fra foreningen for kroniske smertepasienter og bruker av medisinsk cannabis. Thomas Skovlund Schnegelsberg, som er administrerende direktør i det danske legemiddelfirmaet Stenocare, hvor de produserer og distribuerer medisinsk cannabis. På storskjerm var Tina Horsted med direkte fra København i Danmark. Hun er legespesialist innenfor anestesi og smertebehandling, og en av verdens ledende leger innenfor cannabismedisin.

For å kommentere og diskutere den faglige debatten hadde det kommet politikere fra tre partier, men det burde vært mange flere. Det jeg opplevde da jeg snakka med politikere under Arendalsuka, var at de ikke visste hva medisinsk cannabis er. Derfor er informasjon så utrolig viktig. Nå er boka mi overlevert til to personer på Stortinget, men egentlig burde alle partiene lest den.

Dr. Aina Mumbi var ivrig etter å starte debatten, og hun sa hun var utrolig takknemlig for å ha blitt invitert. Dette er noe hun brenner sterkt for, og det er på høy tid det blir en forandring. I Norge er det i hovedsak smertepasienter som får godkjent medisinsk cannabis, men Dr. Mumbi mener det er helt feil at dette ikke blir et tilbud til alle som trenger det. Hun er opptatt av å hjelpe flere enn bare smertepasienter, derfor har hun hjulpet mennesker med sterk migrene, fibromyalgi og PTSD (post traumatisk stress syndrom). Det hun ser er at pasienter som ikke får hjelp av farmasøytiske medisiner får stor hjelp av cannabis. Da blir det helt feil for henne og ikke hjelpe dem. Dette har dessverre resultert i at hun har fått to tilsynssaker mot seg, fordi hun skrev ut resept til personer som ikke er smertepasienter. For meg er dette galskap! ???

Dr. Mumbi sier det bør være helt fritt for en lege å skrive ut alle cannabisprodukter, for hun ser pasientene ha stor nytte av det. Hvor mange dør ikke hver uke av piller? Tør vi vente lenger?

Dr. Tina Horsted har egen klinikk i København, Horsted Institute. Der hjelper de smertepasienter til å få livskvalitet, og alle sykepleiere og leger har kunnskap om det nyeste innen cannabisbehandling. I 2018 ble det enstemmig avgjort at kroniske smertepasienter ikke skulle være nødt til å gå på det illegale markedet for å få tak i en medisin som hjelper, så derfor godkjente politikerne en forsøksordning med medisinsk cannabis. Dette har vært veldig vellykka. Dr. Horsted kan fortelle at mange kommer til Danmark for smertebehandling, og hun kaller de for medisinske flyktninger. Hun sier ingen har dødd av cannabisbehandling, men det er det av opiater. Mange leger tror at pasienten kommer for å få cannabis medisin så de kan ligge dopa på sofaen, men de får bare nok til å fungere i det daglige med familie og jobb. Det gir ingen avhengighet, kun psykologisk, og det de ser på er pasientens opplevelse.

Mangel på dokumentasjon er viktig, men man bør lytte til pasienten og deres livskvalitet. Det burde løftes hva som virker for pasienten. Det er klare bevis på at de som begynner med cannabisbehandling reduserer betraktelig bruk av andre medisiner som opiater. En studie pågått over fire år i Danmark, viser at av 6500 pasienter er det bare tre alvorlige bivirkninger. Og de vet heller ikke om det har med cannabis å gjøre. Opiater er livsfarlig, og flere tar livet sitt med det, mens cannabis finnes IKKE farlig. Den medisinske effekten er anerkjent for smerter, men det hjelper også mot andre lidelser. MS, kroniske smerter og kvalme ved kjemoterapi er anerkjent og nervesmerter etter kjemoterapi. En fibromyalgipasient kan få hjelp for angst, søvn og smerter, og da forbedres livskvaliteten betraktelig. Målet må være å lindre og behandle. «Det bør være et nordisk samarbeide for at folk skal få den medisinen som virker!» sier Dr. Horsted.

Cannabis har blitt forska på i flere tiår, men det er bare tre produkter som er godkjent i Norge for et fåtall av pasienter. I Danmark er det åtte produkter, mens Tyskland har åpna helt opp. Der er det nå over hundre cannabisprodukter , og det er viktig med konkurranse for å få prisen ned.

Geir Roger Moen fortalte hvordan han var avhengig av sterke medisiner som ikke fungerte, mens nå har han stor livskvalitet med cannabis. Det var fint at en smertepasient kunne fortelle sin versjon, og han var ivrig etter å fremme cannabisbehandling.

Dr. Hortemo sa at alle leger kan skrive ut de medisinene som er godkjente i Norge og andre cannabisprodukter med inntil 1 % THC. All medisinsk cannabis som godkjennes ved AHUS, må betales av sykehuset, og det går selvfølgelig utover økonomien til sykehuset. Derfor har det nå blitt stoppa. Det er helt tragisk at sykehusene må betale sjøl, for dette burde staten dekka. Kliniske tester er viktig, men man kan ikke patentere en plante. Derfor er det vanskelig å få legemiddelindustrien med på det. Dr. Hortemo sa det er viktig hvordan medisinsk cannabis blir dyrka for å sikre kvaliteten, og at legene tør å utdanne seg for å behandle trygt med cannabis. Det har han rett i. Cannabis har vært brukt som medisin i tusenvis av år og ble stoppa politisk på grunn av rasisme og økonomisk, The War on Drugs. Alle som var tilstede var enig i det. Dr. Hortemo sa: «Nå er det på tide at vi legger dette bak oss.» Stor applaus til det. Han mener også det ligger mye stigma til grunn. Det etterlyses mer randomiserte studier, og det gjør det ikke lettere at det er klassifisert som narkotika. Problemet er at leger ikke er vant til å skrive ut medisiner til å røyke, og de har ingen erfaring med planteprodukter.

Legemiddelverket sier alltid ja til behandling i utlandet, men da må pasienten betale sjøl. Det er hårreisende at syke mennesker må reise til Nederland for å få hjelp, for det gir mange angst og ekstra økonomiske problemer. EU regelen sier en måned for import uten norsk lege og tre måneder med resept. Dette blir både dyrt og stressende.

Politikerne fikk mulighet til å svare på spørsmål, og de var enig i at The War on Drugs ikke har virka. Det bør legges til rette for å se på hvordan medisinen virker. Store randomiserte studier koster mye penger, så det ligger mye der. Danmark har gjort en evaluering og funnet ut at de har spart mye penger på at pasientene reduserer andre medisiner. Det bør tenkes langsiktig på at mange mennesker kan komme tilbake til jobb, og det vil spare samfunnet for mange penger. Mange partier på Stortinget er skeptiske, men det burde skilles mellom medisinsk cannabis og full legalisering. Det er få rapporterte bivirkninger, så det bør man ta med. Det er vanskelig å teste ut cannabis for pasienten, for det virker så forskjellig fra person til person. Canada har lengst erfaring, så det er absolutt verdt å se på hva de har fått til.

«England har legalisert medisinsk cannabis på grunn av press fra pasientene,» sa en av politikerne. «Folkets stemme har mye å si, for det er faktisk vi som velger hvem som skal sitte på Stortinget.»

Dette er et utdrag av noe av det som ble sagt i debatten, og jeg må virkelig si det kom frem mye bra. Vi skjønner alle at det fremdeles er en lang vei å gå, men dette kan være starten på ballen som ruller. Det virka som om politikerne hadde lyst til å ta dette videre til Stortingsdebatt, men om de faktisk gjør det er en annen sak. I det hele var dette et vellykka temamøte om cannabis som medisin, hvor det meste var tatt med. Nå gjenstår det bare å se om noe skjer.

Hele debatten kan sees igjennom siden til Normal Norge.

5 1 stemme
Artikkelvurdering
Abonnere
Gi beskjed om
guest
0 Kommentarer
Innebygde tilbakemeldinger
Se alle kommentarer
0
Vil gjerne ha tankene dine, kommenter gjerne.x
()
x