Hvorfor er Norge redd for medisinsk cannabis?

Hvorfor er Norge redd for medisinsk cannabis?

En ting som forundrer meg, er at norske myndigheter sier, effekten og sikkerheten ved bruk av cannabis, ikke er godt nok dokumentert. Hvordan i all verden kan de si det? De mener det er manglende dokumentasjon på at cannabis hjelper smertepasienter. Allikevel kan lege spesialister gi cannabis til pasienter, når ingen legemidler gir smertelindring. Altså,…